Speciale

Pik?pamje ekonomike rajonale

Rritja n? Ballkanin Per?ndimor ka r?n? n? vitin 2017, pavar?sisht nga krijimi i 190.000 vendeve t? reja t? pun?s.

Image
Fjalimi

Drejtoresha Rajonale Linda Van Gelder foli rreth p?rfshirjes financiare n? Konferenc?n Vjetore t? Bank?s s? Shqip?ris?.

Image
Video

Projekti i mb?shtetur nga Banka Bot?rore dhe Qeveria Suedeze po ofron informacion mbi gjendjen e pyjeve n? vend.

Image
Api

Ekspert?

Maryam Salim

P?rfaq?suesja e re e Bank?s Bot?rore n? Shqip?ri

Drita Dade

Specialiste e Lart? e Menaxhimit t? Burimeve Natyrore

Gazmend Daci

Specialist i Lart? p?r Energjin?

Shikoni t? gjith? ekspert?t Arrow

Q?ndroni t? lidhur

News & Events

Api
Api

Abonohu n? newletter-in ton? Banka Bot?rore n? Shqip?ri

Abonohu n? newletter-in ton?

Burime t? tjera

948| 956| 34| 98| 288| 420| 664| 31| 826| 862|