Recomandat

Reportaj

Ce op?iuni de politici poate adopta acum ?ara pentru a ?mbun?t??i modul ?n care actualii ?i viitorii s?i cet??eni varstnici vor...

Image
Video

Oficiul B?ncii Mondiale la Chi?in?u a marcat aniversearea a 25 de ani de parteneriat cu Moldova.

Image
Api

Exper?i

Satu Kahkonen

Director regional pentru Belarus, Moldova ?i Ucraina

Anna Akhalkatsi

Director al biroului B?ncii Mondiale ?n Moldova

Vizualizare to?i exper?ii Arrow

R?mane?i conectat

News & Events

Api
Api

S? lucr?m ?mpreun? ?n Banca Mondial? ?n Moldova

Abona?i-v? la newsletter

Alte resurse

Persoane de contact ?n biroul de ?ar?

Chi?in?u, (373 22) 262-262
Strada Puskin, 20/1, MD-2012, Chi?in?u, Republica Moldova, Fax: (373 22) 262-236
[email protected]
Washington, +1 202-458-2736
1818 H Street NW, Washington, DC 20433
850| 950| 281| 610| 409| 865| 638| 234| 712| 114|