Репортажа

Економска перспектива

Пове?е работни места во Западен Балкан, но растот е побавен во Македони?а во 2017 година.

Image
Консултации

Светска банка е во процес на подготовка на Систематска ди?агностика за зем?ата. Споделете го вашето мисле?е на?доцна до 2-ри март!

Image
Економско ажурира?е

Економскиот раст во Европа и Централна Ази?а ?е достигне 2,2% во 2017 година.

Image
Api

Стручни лица

Марко Мантованели

директор за Македони?а и Косово

Бо?ана Нацева

Виш специ?алист за образование

Види ги сите експерти Arrow

Бидете поврзани

News & Events

Api
Api

Работете со нас во Светска банка во Република Македони?а

Зачленете се на нашиот билтен

Дополнителни ресурси

Контакт од Канцелари?ата на Светска банка во зем?ата

Скоп?е, Република Македони?а
Ул. Аминта Трети 34
1000 Скоп?е, Република Македони?а
Тел: +389 2 55 15 230, +389 2 3117 159
[email protected]
967| 804| 875| 96| 473| 936| 478| 35| 695| 324|